Tuesday, 14 August 2018

Join the PHILIPPINE ARMY! Serve the people. Secure the land.         Be an Army Officer: For those…

“Sa unang pagkakataon ay aking nagamit aking kalayaan sa pagpili ng mamumuno sa aming lugar. Hindi naging mahirap ang proseso…