“Sa unang pagkakataon ay aking nagamit aking kalayaan sa pagpili ng mamumuno sa aming lugar. Hindi naging mahirap ang proseso…