Monday, 18 December 2017

Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test (AFPSAT) Para sa kaalaman ng lahat, gaganapin ang pagsusulit na AFPSAT sa…

        Do you want to be part of the Philippine Air Force (PAF) Civilian Work Force? APPLY…

LIBINGAN NG MGA BAYANI                                                                                         Bayani Road, Taguig City, Metro Manila Heroes’ Cemetery, officially known as Libingan ng mga Bayani (LNMB), is a national cemetery within Fort Bonifacio (formerly…

MANILA SOUTH CEMETERY                                   …