Monday, 24 September 2018
Headlines Military News Photos

PANUNTUNANG PANSARILI NG KAWAL PILIPINO

AKO’Y KAWAL PILIPINO, ITATAGUYOD KO AT IPAGSASANGGALANG ANG SALIGANG BATAS NG REPUBLIKA NG PILIPINAS.

AKO’Y KAWAL PILIPINO, BABAKAHIN KO ANG ANUMANG LAKAS NA MAGTATANGKANG LUMUPIG SA KALAYAAN AT KASARINLAN NG ATING BANSA.

AKO’Y KAWAL PILIPINO, SUSUNDIN KO ANG MGA BATAS, KAATASAN AT MGA UTOS NA BATAY SA BATAS NG MGA NAKAPANGYAYARI SA AKIN.

AKO’Y KAWAL PILIPINO, LAGI KONG PANANAIGIN ANG PAMBANSANG KAPANGYARIHAN SA IBABAW NG HUKBONG SANDATAHAN MAGING SA PANAHON NG DIGMAAN O KAPAYAPAAN.

AKO’Y KAWAL PILIPINO, MABUBUHAY AKO AT MAMAMATAY SA TUNAY NA DIWA NG ISANG PILIPINO, SA KATUNGKULAN, KATAPATAN, KATAPANGAN, AT KARANGALAN SA PAGLILINGKOD SA BAYAN.

SA LAHAT NG ITO, PANATA KONG IAALAY ANG AKING BUHAY, ANG AKING KAKAYAHAN AT AKING KARANGALAN.

Post Comment