Saturday, 20 October 2018
Headlines National News Opinion Photos

AFP: Rally sa SONA, gawin ng may paggalang sa karapatan na iba.

“Ipinanawagan natin sa ating mga Kababayan na bago kayo sumama sa mga rally ay suriin muna ninyong mabuti ang mga isyung ginagamit na dahilan. Kilalanin ding mabuti ang mga tao at grupong humihikayat sa inyo at ano ang kanilang layunin sa pagra-rally.

At kung sa pananaw po ninyo ay makatwiran at marapat na kayo ay magtipon at magpahayag ng saloobin, gawin sana ninyo ito ng maayos, mapayapa, at may pag-galang naman sa kaisipan ng iba.

Sapagka’t sa dakong huli, pare-pareho tayong Pilipino na makikinabang o masasalanta anoman ang kahinatnan ng ating bansa.” – Col Edgard Arevalo PN (M) (GSC), AFP Spokesperson

AFP / MCAG

Post Comment