Tuesday, 23 October 2018
Events Military News Videos

BRAVERY AND GALLANTRY  |  Remembering Marawi

Remembering Today marks the First Anniversary of the Crisis in Marawi, join your Philippine Army as it reminisce the bravery and gallantry of your soldiers that fought for freedom and for the innocent Filipinos victimized by this violence caused by terrorism.

“Ngayon ang ika-isang taong anibersaryo ng pagsiklab ng krisis sa Marawi, samahan ninyo kaming gunitain ang kagitingan ng ating mga sundalong lumaban para sa kalayaan at ang mga inosenteng sibilyan na naging biktima ng karahasan na dulot ng terorismo.”

Battle of Marawi

Ngayon ang ika-isang taong anibersaryo ng pagsiklab ng krisis sa Marawi, samahan ninyo kaming gunitain ang kagitingan ng ating mga sundalong lumaban para sa kalayaan at ang mga inosenteng sibilyan na naging biktima ng karahasan na dulot ng terorismo.

Nai-post ni Philippine Army noong Martes, Mayo 22, 2018

Post Comment