Saturday, 20 October 2018
Headlines News Opinion Photos

BSKE 2018  |  First Time Voter

“Sa unang pagkakataon ay aking nagamit aking kalayaan sa pagpili ng mamumuno sa aming lugar. Hindi naging mahirap ang proseso ng aking pag boto ngunit sa kabila naman nito ay naging mahirap ang paraan ng aking pag pili. Habang sinusulat ko ang kandidato na aking napili ay ipinagdarasal ko rin na nawa ay manalo ang karapat dapat na nais ng diyos.” Emil Palon, student, Nueva Ecija

Post Comment